Underhållsverktyg som spar tid och personal

Många underhållsarbeten kräver stort kraft eller stort moment i väldigt trånga utrymmen. Ofta saknas då verktygen och kunskapen om vad som finns att tillgå. Kanske din vanliga kontakt bara promotar ett märke, för att de har bäst marginal på dessa verktyg… 
Vidare är risken stor att jobbet då blir ineffektivt och att arbetsmiljön blir lidande. Inte bra för ekonomin, och förstås ännu sämre för arbetsmiljön. Fundera på vad en klämd tumme eller en utsliten axel kostar i lidande och sjukskrivningskostnad…

Läs hela nyhetsbrevet här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.