Tunga riktarbeten och kraftig press med hjälp av hydraulik

Jessica arbetar som säljare för Swedol Helsingborg. En av hennes kunder hade ett önskemål om en verkstadspress. Det är en enkel maskin med många användningsområden. Den ger extra kraft när kunden ska montera lager eller rikta skeva detaljer till sina lastbilar och utrustning. Den drivs av hydraulik och ger upp till 100 tons presskraft med bara ett knapptryck.

Verkstadspressen fungerar enligt Pascals princip

Den hydrauliska pressen fungerar enligt Pascals princip. Det innebär att ett förändrat tryck på en vätska överförs till alla delar av vätskan. En liten kraft från en pumpkolv gör att en hydraulkolv kan pressa med en enorm kraft.

Jessica tog in offerter från tre olika leverantörer och Powertools’ förslag var bäst anpassat för hennes kund. För Jessica är Powertools’ grymma kompetens till stor hjälp när hon behöver lösa sina kunders problem.

”Powertools har stor kunskap och mer än 200 års samlad erfarenhet från verkstadsindustrin. Detta använder de till att ge råd och tips om vad som krävs för olika situationer, och vilken utrustning som bäst gör jobbet. Powertools råd sparar både tid och pengar till mina kunder. Jag ringer alltid Powertools först numer när mina kunder har utmaningar de behöver hjälp med”.  Jessica.