MARCUS LINDGREN PÅ TRÄKULTUR SKULLE ALDRIG KÖPA ETT VERKTYG FRÅN POWERTOOLS

Lyftkuddarna från Powertools har sparat både tid och pengar för Träkultur som sedan 2001 lyft och byggt timmerhus och hållit kurser i knuttimring. Men trots det skulle Marcus aldrig någonsin köpa ett verktyg från Powertools. I stället har han ett leasingkontrakt på dem. Kuddarna lyfter 20 tons stockar 17 cm upp i luften och med en yta som gör att stockarna inte ramlar av. Han behöver alltså varken anställa eller förstöra sin rygg.

Förutom att de mer traditionella leasingföretagen inte har så här avancerade lyftkuddar så är de också mycket dyrare och dessutom kan han tvingas lämna tillbaka dem veckovis. På ett år har han lätt tjänat in dem rent ekonomiskt och då har vi inte räknat på hur mycket tid som sparas genom att lyftmomenten blir smidigare.

Eftersom Träkultur är ett litet företag så hade det varit lite osäkert att köpa in dessa verktyg. Just därför skulle han inte i dagsläget ha möjlighet att köpa ett verktyg av så pass hög kvalitet. Inte desto mindre är företaget i behov av effektiva verktyg för att kunna arbeta med att bygga och bevara de vackra timmerhusen.