Gruvor

Kontakta oss

Har du funderingar om våra produkter eller tjänster?

Effektivisera arbetet i gruvor med rätt verktyg från Powertools

Arbete i gruvor är ofta fysiskt och krävande vilket ställer höga krav på säkerhet och hälsa för arbetarna.

Att vara gruvarbetare innebär ofta hantering av tunga maskiner och verktyg, samt arbete i farliga miljöer som tunnlar och underjordiska skaft. Det är därför viktigt att ha en god säkerhetskultur och följa säkerhetsföreskrifter för att förebygga skador och olyckor.

Specialkompetens och kunskap om maskiner och verktyg är också ett krav för att kunna utföra arbeten i gruvor. Det är viktigt att säkerställa att arbetarna har tillräcklig utbildning och träning samt verktyg av hög kvalitet för att kunna utföra sitt arbete säkert och effektivt. Vi på Powertools har inte bara specialkompetens om de maskiner och verktyg som används vid arbete i gruvor, vi erbjuder alla dessa verktyg i den höga kvalitet som krävs.

Powertools: Din partner för en säker och effektiv gruvarbetsplats

Verktyg av hög kvalitet är väsentliga för att arbeten i gruvor utförs på ett säkert och effektivt sätt. Borrmaskiner, slagghackor, slipmaskiner, momentverktyg samt hydrauliska cylindrar och pumpar är några av de verktyg vi på Powertools tillhandahåller. Dessa verktyg är avgörande för att säkerställa fortlöpande drift och produktivitet inom gruvarbete.

Det är viktigt att ha en god förvaltning av verktygen och de tillhörande förbrukningsvaror för att säkerställa fortlöpande drift samt minimera driftsavbrott och ökade kostnader. Det innebär bland annat regelbundet underhåll och rengöring av verktygen, samt tillgång till lämpliga reservdelar för snabba utbyten vid behov.

Vilka verktyg erbjuder vi för arbete i gruvor?

Hydrauliska cylindrar och pumpar

Hydrauliska cylindrar och pumpar används inom gruvarbete för att driva och kontrollera rörelser i stora maskiner som brytarmaskiner, tunneldrivare, schaktmaskiner, krossar och kranar. Cylindrarna använder högt tryck för att generera kraft, medan pumparna är ansvariga för att leverera och reglera flödet av den hydrauliska vätskan. Detta gör det möjligt att manövrera de tunga maskinerna med precision och kraft, vilket ökar säkerheten och effektiviteten på arbetsplatsen. Hålcylindrar och lågbyggda cylindrar är två andra typer av cylindrar som effektiviserar arbetet. Powertools cylindrar håller mycket hög kvalitet, och underhålls de med löpande mellanrum har de en livslängd på omkring 50 år.

Momentverktyg

Momentverktyg, som hydrauliska momentdragare och pneumatiska momentdragare, används inom gruvarbete för att tillämpa höga kraftvärden på skruvar och muttrar för att lossa eller fastna dem. Dessa verktyg använder högt tryck och höga vridmoment för att få jobbet gjort, vilket gör dem lämpliga för användning i miljöer med höga krav på styrka och precision. Både hydrauliska och pneumatiska momentdragare är kraftfulla och pålitliga verktyg som används för att underhålla och reparera maskiner och utrustning inom gruvarbetet. Bland vårt sortiment hittar du även batteri- och el-momentdragare.

Mutterdragare

Inom gruvarbete används mutterdragare med tryckluft (pneumatiska mutterdragare) och vinkeldragare för att tillämpa högt vridmoment på muttrar och skruvar för att lossa eller fastna dem. Pneumatiska mutterdragare är lämpliga för användning där ström inte finns tillgängligt, eller där det finns risk för explosion. De använder tryckluft som drivkraft, vilket gör dem säkra och enkla att använda.

Vinkeldragare är ett annat verktyg som används för att lossa eller fästa muttrar och skruvar. De är utformade för att tillämpa högt vridmoment på trånga eller svåråtkomliga platser, där en vanlig mutterdragare inte kan användas. Vinkeldragare är mycket användbart inom gruvarbete där det krävs precision och högt vridmoment för att utföra reparationer och underhåll.

Slipmaskiner

Slipmaskiner används inom gruvarbete för att slipa metalliska ytor på maskiner, verktyg och utrustning. De används för att ta bort skador, röta, oxid eller annan ytbeläggning för att förlänga livslängden på produkterna samt förbättra deras prestanda. Slipmaskiner är mycket användbara för att bearbeta material som stål, järn, rostfritt stål, aluminium och andra metaller.

Inom gruvarbete används slipmaskiner för att underhålla och reparera utrustning som brytarmaskiner, schaktmaskiner, krossar, kranar och andra stora maskiner. De används också för att slipa och polera verktyg och redskap. Med kvalitativa slipmaskiner säkerställs det att metalliska ytor håller den höga kvalitet som krävs, vilket ökar säkerheten och effektiviteten på arbetsplatsen. Powertools slipmaskiner har en livslängd på 25 år, förutsatt att de underhålls.

Borrmaskiner

Borrmaskiner används inom gruvarbete för att reparera och göra underhållsarbeten på maskiner och utrustning, där de med sin höga kapacitet lätt tar sig igenom tjocka plåtar av hårt material. Ett exempel på populära borrmaskiner är vår BL.3:a som gärna kombineras med en hävarm och lite annan utrustning i vårt borrsystem BS-23.

Slående verktyg

Slående verktyg som nålhammare och mejselhammare används för att ta bort rost och lättare slagg på ett effektivt sätt. De mindre är extremt bra avvibrerade för att kunna användas ett helt skift utan bekymmer med arbetsmiljö och ger en bra ergonomi för användaren. De större varianterna av slagghammare används för mekanisk bearbetning av svetsade konstruktioner för att ta bort värmespänningar, eller för att bearbeta bort tjockare slagg som sitter ordentligt hårt.

Behöver man reservdelar för verktygen?

Regelbunden användning orsakar slitage och kräver ofta reservdelar. Reservdelar behövs för att verktyg och andra komponenter som är avgörande för att verktygen ska fungera optimalt. Mjukdelar och kullager är exempel på komponenter som behöver bytas ut efter ett antal drifttimmar.

Det är viktigt att ha tillgång till reservdelar för att säkerställa fortlöpande drift och produktivitet inom gruvarbete. Om verktygen inte är i fullt fungerande skick kan det leda till fördröjningar och ökade kostnader för gruvdrift. Det är därför viktigt att ha en god reservdelsstrategi på plats för att snabbt kunna byta ut trasiga eller slitna delar.

Hur ser det ut med förbrukningsvaror?

Ja, inom gruvarbete kan det gå åt stora mängder förbrukningsvaror. Förbrukningsvaror inkluderar bland annat hydraulolja, slipmaterial, nålar till nålhackor, filter och andra komponenter som behöver bytas regelbundet för att säkerställa att verktygen fungerar optimalt.

Det är viktigt att ha en god förvaltning av förbrukningsvaror för att säkerställa effektiv och ekonomisk drift. Det innebär att ha tillgång till lämpliga reservdelar, att planera för förbrukningen och att ha rutiner för att regelbundet byta ut förbrukningsvaror. Detta bidrar till att minska driftsavbrott och ökade kostnader, samtidigt som produktiviteten maximeras.

Gör som andra gruvarbetare och välj Powertools för säkra och hållbara verktyg

Powertools är ett pålitligt val för gruvarbetare, som bevisat sin kvalitet genom åren med kunder som LKAB, Boliden och Mandalay Resources. Dessa stora gruvbolag har valt oss på Powertools för sin höga standard när det kommer till säkerhet och hållbarhet. Vill du vara säker på att du har de bästa verktygen för ditt gruvarbete, gör som andra framgångsrika gruvarbetare och välj Powertools.

I vår guide, Hitta rätt Powertools kan du också läsa mer om våra verktyg och maskiner.