ERGONOMIHJÄLPMEDEL FRÅN POWERTOOLS

Ökad efterfrågan på ergonomiska hjälpmedel
Allt fler industriföretag investerar i ergonomiska hjälpmedel som minskar risken för belastningsskador och dessutom spar tid. Ett sådant exempel är gängarmar som är avbalanserade mot vikten av verktyget, vilket innebär att gängarmen hanterar vibrationerna och vridmomentet som uppstår.
– Industriföretag månar allt mer om sina medarbetares välbefinnande och ställs samtidigt inför skärpta
effektivitetskrav. Det medför en ökad efterfrågan på ergonomiska hjälpmedel som kan användas vid
olika moment i tillverkningsprocessen. Kunskapen kring hur vibrationsskador uppstår och hur man
kan förebygga dem har ökat, vilket också bidragit till en växande efterfrågan på funktionella ergonomiska
hjälpmedel. Gängarmar som är avbalanserade mot verktygets vikt används huvudsakligen till att gänga befintliga hål, men efterhand identifierar industriföretagen alltfler nya användningsområden i samråd med Powertools personal.
En av fördelarna med gängarmar är att gängtapparna får en livslängd på uppskattningsvis tio gånger längre än utan armarna eftersom hålcentreringen ökar och slitaget minskar.

Läs mer om Gängarmar här

Powertools säljer även effektivitetshöjande automationsutrustning från Fiam.

Skruvautomation från Fiam/Powertools

Läs mer om skruvautomation här