Luftmotorer

Powertools har luftmotorer för inbyggnation, dessa används idag av kunder inom transportsektorn, svets, till verktygsmaskiner och en mängd andra områden.
Framför andra typer av motorer är tryckluftsmotorer små och de har ett stort varvtalsområde (från 50 rpm upp till 27000 rpm). En tryckluftmotor har ett stort effektområde (från 90 W till 1800 W), vidare är den okänslig för överlast, den ger ett högt moment i förhållande till sin storlek, den är enkel att varvtalsstyra och luftmotorer har en lång livslängd med låga servicekostnader. Dessutom är en luftmotor gnistfri och går att bygga in i känsliga miljöer. Våra luftmotorer går att anpassa till att köras oljefria om vi vet att behovet finns, dock innebär detta en något kortare livslängd.

Förutom inbyggnation används våra luftmotorer även till gängning, t.ex. i kombination med våra populära gängarmar. En annan applikation är då vi bygger in dem i monteringsautomater där luftmotorerna kombineras med en bitschuck, en skruvmatningsenhet och en hållare, t.ex. en robotarm.

 

tryckluft1 tryckluft2 tryckluft3 tryckluft4