Styrelse och ägare

Ring oss

Styrelse och ägare

Powertools är ett helägt dotterbolag till MR Lund Holding sedan maj 2012. MR Lund Holding ägs i sin tur av Powertools VD Robert Lund och hans hustru Maria Lund.

Under 2012 tillsattes en ny styrelse bestående av två mycket erfarna externa ledamöter.

 

Anders Bergström

Ordförande Anders Bergström

Anders Bergström är idag konsult inom företagscoachning samt driver produktförsäljning av ergonomiprodukter för kontoret. Han har internationell erfarenhet från bl.a. Munters och AGA med mångårig erfarenhet av företagsledning, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring i mer än 70 länder.

 

Susanne Jakobson

Ledamot Susanne Jakobsson

Ledamot Susanne Jakobsson arbetar i dag som ekonomikonsult från eget bolag med fokus på affärsutveckling i ägarledda bolag. Hon har också engagemang som extern styrelseledamot och som företagarmentor i olika branscher. Tidigare var Susanne delägare av en handels/agenturkoncern i grafisk industri med egen sälj- och service organisation, samt med återförsäljare i hela Europa.

Utöver våra externa styrelsemedlemmar ingår även Robert och Maria Lund i styrelsen.